I midten af 1600-tallet blev Ærøs naturlige skove stort set udslettet, og i 1775 omtales øen som helt skovløs.

De nuværende skove stammer derfor fra senere plantninger, som giver øen et samlet skovareal på beskedne 251 ha. Det svarer til knap 3 % af kommunens areal, hvilket placerer Ærø blandt landets mest skovfattige kommuner.

Mange af de små skovområder er statsskove, og flertallet er meget unge. Det gælder fx Drejskoven på ca. 13 ha, der blev anlagt 1915-16, samt Egehoved Skov på ca. 31 ha, der blev plantet 1981-83. I 1990’erne fik de selskab af Borgnæs Skov på ca. 15 ha, Toftegårdsskoven på ca. 16 ha og Vorbjerg Skov på ca. 8 ha. Også den ca. 9 ha store Lille Rise Skov mellem Lille Rise og Gråsten Nor er statsskov. Resten af skovarealet er privatejet og omfatter bl.a. den blot 4 ha store Loddenbjerg Skov, som er Ærøs ældste skov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove