Smørum Kirkegård ligger østligt i Smørumovre ud til gadekæret, der omgives af store poppeltræer. Den gamle kirkegård fra 1100-tallet med traditionelle gravstedsrækker har udsigt til åbne marker og omgives af en lav rødstensmur, mod øst dog en mur af kløvede kampesten. En cirkulær og hækomkranset urneafdeling er tegnet af Torben Michelsen og ligger på plænen ved kirkegårdens hovedindgang. Charlotte Skibsted har i 2007 indpasset en ny parkeringsplads og graverfaciliteter, omgivet af bøgehække, i det åbne landskab. En ny del med æblelund tegnet af Moos + Loft er taget i brug i 2018.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde