Stenløse Kirkegård består af en ældre del fra 1100-tallet inden for kirkegårdsmuren, en mindre udvidelse nord for kirken fra 1938 og sydvest herfor fra 1968 samt en større del mod syd af Charlotte Skibsted fra midt i 1970’erne. Sidstnævnte del består af en bred, skovagtig plantning, der favner en grønning med slynget lav græsvold mellem egetræer. Centralt står granitskulpturen Nat af Claes Hake, og gravsteder markeres med liggende sten. Flere hækhegnede gravrum med forskellig udformning knytter sig til grønningen.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde