Sorø Ting- og Arresthus
.
Sorø Ting- og Arresthus
.

Sorø Ting- og Arresthus ligger på Torvet 2 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Sorø Ting- og Arresthus blev opført i 1880 på den grund på hjørnet af Torvet og Storgade, hvor det tidligere rådhus havde ligget. Dette nedbrændte i 1879. Det tidligere rådhus var opført i 1844, og ved sammenligning med f.eks. Svaneke Rådhus kan man få den opfattelse, at der har bestået en slags typetegning til rådhuse fra denne periode.

Beskrivelse

Placeringen på Torvet på det gamle rådhus plads har gjort at Vilhelm Tvede har måttet arbejde med to facadeskemaer den rigtige facade mod Torvet med hovedindgangen og et gavlfacademotiv mod Storgade med en tilsvarende imposant virkning. Bygningen var i det indre delt mellem arrestforvarerens bolig i stueetagen med adgang til arresten og tinghusfunktionen på 1. sal med retssal, dommerkontor, venteværelse og voteringsværelser. Stueetagen er i dag benyttet af Sorø Politi. Der er ikke ændret i rumstrukturen, hvilket værelsernes stuk viser, og køkkenet ligger, hvor det hele tiden har ligget. Førstesalen har indtil for nylig fungeret som retslokaler og forekommer i det væsentlige uændret siden opførelsen. Arrestbygningen er opført i 1871. Bygningen har således hørt til det ældre, nedbrændte rådhus. Arresten er i dag sammenbygget med Ting- og Arresthuset. Kun de to fag i stueetagen benyttes i dag af politiet. Resten af stueetagen og hele førstesalen hører til biblioteket, der er beliggende i nabobygningens gård.

Vilhelm Tvede var elev af G.F. Hetsch, og – som det siges hos Weilbach, fik han tidligt smag for den nyromantiske stil med lisener og rundbuefriser i røde mursten. Vilhelm Tvede nåede i sin tid at bygge råd-, ting- og arresthuse i Stubbekøbing (1860), Nakskov (1872-73), Nykøbing Falster (1873-74), arresthus i Ringsted (1875) og Sorø Råd- Ting- og Arresthus i 1881. Tvedes ting- og arrestbygninger er alle skåret over samme læst fremtrukket midterparti med kraftig moduleret gavlkvist og med midtstillet indgangsdør, to eller tre vinduer til hver side og med trappegavle. En række andre ting- og arresthuse fra samme periode, f.eks. Hillerød (1888), Skelskør (1895-96, ligeledes med dekoreret tag), Helsingør, Frederikssund, Stege (Bindesbøll, i stedet for gavlkvist har han brugt et tårnmotiv) og Svendborg, der dog fremtræder noget mere opulent, er bygget i samme arkitektoniske formsprog og tydeligvis over samme læst. Det har ikke været muligt at finde ud af, om der har ligget en form for typetegninger fra ministeriets side eller om Vilhelm Tvede som arkitekt på et af de første i denne generation af ting- og arresthuse har dannet skole.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links