Stenkammeret set fra V
.
Oversigt set fra V
.
Stenkammeret, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
03132
Sted- og lokalitetsnummer
100606-49
Anlæg
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

En stensat grav, 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodret stående sten. Een dæksten bevaret over midten af graven.

Undersøgelseshistorie

1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumStenbygget grav med dæksten fra ældre romersk jernalder. Kammeret delvis udgravet på et tidligere tidspunkt. Enkelte skår og rester af en jernkniv på bunden i kammerets østende.
1963
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1963
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste-grav. Rektangulært omrids, orienteret Ø-V. Med tre bæresten i øst, to i vest, tre i nord, og en i syd. En dæksten midtpå. I V-enden en mindre sten på bunden. Dias 04.28
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn stensat grav. 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodretstående sten. En dæksten bevaret over midten af graven.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links