Trædestensrækken og nabohøj i baggrunden, set fra V
.
Del af trædestensrækken, set fra NØ
.
Vue ud over trædestensrækken, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081244
Sted- og lokalitetsnummer
100112-86
Anlæg
Stenrække, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenrække. 93 m lang lige stenrække bestående af sæt på hver tre sten i ca. 3 m's bredde. Der er 3,5-4,0 m mellem hvert sæt sten. Nogle sten i stenrækken er synlige, mens andre ligger umiddelbart under jord- overfladen. Det 100 x 10 m store fredede areal med stenrækken er angivet på vedlagte tinglysningskalke.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske MuseumGdr. Arne Nielsen meddeler, at han i et udyrket græsareal har iagttaget en række sten.
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå græseng ligger regelmæssigt i en længde af ca. 90 m omkring 24 sæt på hver tre sten. Kun toppen af stenene er synlige. Orienteringen er ca. Ø-V med Ø-enden ved gravhøj.
1980
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenrække. 93 m lang lige stenrække bestående af sæt på hver tre sten i ca. 3 m's bredde. Der er 3,5 - 4,0 m mellem hvert sæt sten. Nogle sten i stenrækken er synlige, mens andre ligger umiddelbart under jordoverfladen. Det 100 x 10 m store fredede areal med stenrækken er angivet på vedlagte tinglysningskalke.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum90 meter lang stenrække i St. Vildmose. Udgår fra lille, lav høj. Kun ville sten synlige af de tinglyste 3 x 24 stk.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links