Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
472616
Sted- og lokalitetsnummer
070209-5
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, 5 x 10 m stor, orienteret i SV-NØ. 7 synlige randsten. Indenfor kredsen flere sten. I skov.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(2) Fire Stenkredse [sb.2-5] paa flad Jord, uden indre Jordhøi og uden iagttaget Gravsted. Stenene indtil 5 F. h., Kredsens Tværmaal c. 25 F. Alt sløjfet. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds 7-8 m i diameter, 6 sten. måske svag højning.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds. Måler 0,15 x 11,0 i SV-NØ x 7,0 m. S og SV-ligste 4-5 m. afskåret af gammel skovvej og groft orienteret SV-NØ. 7 synlige randsten, 2-4 m. imellem. I N yderligere 2 sten 1/2 m. indenfor randsten. På N-del af højen 3 m. fra randsten en stor sten 2 m. N-S x 1 x 1 1/2 m. I N 1 m. fra randsten 1/2 m. stor sten. Disse sten måske del af gravkammer. Bevoksning af gran og cypres. Ca. 50 m. herfor langs skovvej 3 sten på række, udgør måske rest af stenkreds. I Fiskebæk Skov sammen med 4726:1-13. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links