Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625150
Sted- og lokalitetsnummer
070608-96
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Firsidet stensætning, 22 m lang i SØ-NV og 6 m bred. Den N langside består af 2 stående og 3 liggende sten, den S langside af 2 stående og 1 liggende sten. I den Ø kortende 2 stående sten. Den største sten 1 m høj.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(79) [Muligvis identisk med sb.96] Levning af en Langdysse, nemlig en Del store tildels reiste Stene paa en lav langagtig Jordhøining. 64 Fods Længde, 12 1/2 Fod indvendig Bredde. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn aflang, firsidet Stensætning paa en naturlig Højning straks N for den store Afvandingsgrøft - Længderetningen er VNV-ØSØ, og paa hver Side er kun 2-4 Sten bevarede. Ingen Højning indenfor Stensætningen. Ved Vestenden ligger en Sten, som maaske kan have staaet som Bautasten. Prøvegravning fortoges, men blev ikke ført til Ende, da Jorden var meget haard og en fuldstændig Undersøgelse derfor vilde blive bekostelig, uden Sandsynlighed for større Udbytte. Fredes ikke. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Firsidet stensætning. Den N langside består af 2 stående og 3 liggende sten, den S langside af 2 stående og 1 liggende. I Ø kortende 2 stående sten. Den største sten 1 m høj. Enkelte sten afsprængt i top. Den NV ende afskærer skovspor. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFirsidet stensætning, 22 m lang i SØ-NV og 6 m bred. Den N langside består af 2 stående og 3 liggende sten, den S langside af 2 stående og 1 liggende sten. I den Ø kortende 2 stående sten. Den største sten 1 m høj.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkSynlige sten: SØ ende 1 meterstor og 5 under halv meter, NØ side 7, SV side 3, NV ende ingen. Befæstet skovspor fører henover fortidsmindet 1,5 m fra NV ende.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links