Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1513104
Sted- og lokalitetsnummer
120402-141
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Kammergrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Votivfund, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Svær stenkiste, orienteret øst-vest, 2,75 m lang og 1,9 m bred (udvendige mål), sat af sten med plane sider mod kiste- rummet, 3 sten i hver langside, 1 i vestenden og 2 i østen- den. Over dette ses i nordsiden bevaret 4 sten af et øvre skifte. Udfor østenden en flad grube med skrånende bund mod kisten. Et areal udenom stenkisten i 2 m's afstand fra ste- nenes ydersider er medtaget i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1952
Privat udgravning - Sydhimmerlands Museum
1953
Privat udgravning - Sydhimmerlands Museum
1953
Privat udgravning - Sydhimmerlands Museum
1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal grafisk eller digital dokumentation - Sydhimmerlands Museum
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUndersøgt. Som før. Bevoksning: 1979: Græs
1991
Genstand givet til museum - Sydhimmerlands Museum
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenkiste med høj i hestefold.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links