Flokken af barselsstorke på plænen over for Hvidbjerg Station nåede i 2016 op på 24. Foreningen Thyholm står bag Projekt BABYBOOM, som handler om at fejre de nyfødte thyholmere med barselsstorke i plænen og barselsgaver til de nybagte forældre.
.

Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Struer Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.
Beboere fra plejecentrene i Asp og Humlum har trodset kulden for at se borgmester Niels Viggo Lynghøj tage det første spadestik til et nyt plejecenter i Struer. Det nye plejecenter vil stå klar til indflytning i 2019 og vil indeholde 48 nye plejeboliger.
.

Kommunen har et svagt faldende befolkningstal og udsigt til en ældrekvote, der er væsentlig større end i landet som helhed. Boligpriserne pr. m2 var i 2017 knap det halve af landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Siden begyndelsen af 1980’erne har befolkningstallet i Struer Kommune været stagnerende og i perioder faldende. Fra slutningen af 00’erne er faldet blevet stærkere. Den 1. januar 2018 boede der 21.270 i kommunen. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2018 forventes et fald til 19.429 i 2045.

I tiåret 2008‑17 var befolkningsudviklingen præget af en nettofraflytning samt et mindre fødselsunderskud. Kun en årlig nettoindvandring bidrog til at begrænse tilbagegangen. Der var i gennemsnit 186 indenlandske nettofraflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) årligt i perioden. I samme periode har nettoindvandringen i gennemsnit været på 81 personer om året, mens kommunen har haft et fødselsunderskud (færre fødte end døde) på 36 om året. Det underskud forventes at fortsætte i årene frem til 2045.

I fremskrivningen fra Danmarks Statistik antages det, at der fra omkring 2030 bliver tale om en nettotilflytning.

Den samlede fertilitet viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den lå i 2017 på 2.300, hvilket var betydelig højere end i landet som helhed (1.752).

Gennemsnitsalderen på 27,2 år for de førstegangsfødende kvinder i kommunen var i 2017 lavere end i landet som helhed (29,2 år). Førstegangsfædre var i gennemsnit 29,7 år og dermed også yngre end på landsplan (31,2 år).

De 15‑64-årige udgjorde i 2018 59,6 % af befolkningen, hvilket var mindre end de 64,1 % i hele landet. Aldersgruppen forventes at falde til en andel på 51,1 % i 2045. Med den samtidige forventning om en større andel af ældre er der udsigt til en markant stigning i ældrekvoten, der opgøres som antallet af ældre i alderen fra 65 år i forhold til antallet i alderen 15‑64 år. Ældrekvoten for Struer Kommune ventes i 2045 at blive 65 % mod 42 % på landsplan.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 under 1 % af befolkningen i Struer Kommune. Andelen var i 2018 vokset til 9 %, men lå fortsat lavere end i regionen (11 %) og i landet som helhed (13 %).

I 2018 var antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen hhv. 1.563 og 374.

Af indvandrerne havde 651 oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). I denne gruppe udgjorde indvandrere fra Rumænien 33 % og fra Polen 20 %.

Blandt de 912 ikkevestlige indvandrere havde 30 % oprindelse i Syrien, og 18 % i Sri Lanka.

Boligforhold

Boligpriserne i kommunen ligger et godt stykke under såvel det regionale som det nationale niveau, og det lokale boligmarked har siden det maksimale niveau i 2007 oplevet et prisfald på over 20 %.

I 2017 kostede et parcel-/rækkehus gennemsnitligt 6.400 kr. pr. m2, mens niveauet i regionen var 11.500 kr. og på landsplan 13.000 kr. pr. m2. Liggetiderne i kommunen er blandt de længste i landet; i 2017 tog det i gennemsnit 487 dage at sælge et parcel-/rækkehus, mens det nationale gennemsnit var 246 dage.

75 % af boligerne i kommunen var i 2017 ejerboliger mod 61 % i hele landet. Der var lidt færre etageboliger (23 %) end på landsplan (36 %), og 11 % af alle boliger i kommunen var fritidsboliger mod tilsvarende 8 % i hele Danmark.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger