Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221685
Sted- og lokalitetsnummer
141101-207
Anlæg
Tegl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruin. Teglovn. Højning, 20x20 m med krater i midten. I NØ og SV 4 m brede og 1 m dybe grave. I NØ- gravens yderside seks stående sten på række. Det fredede areal er 20x20 m.

Undersøgelseshistorie

1988
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1988
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFirkantet høj med et dybt krater i midten med spredtliggende teglsten. Langs N- og S-siden en ca. 4 m bred nedgravning ind i skrænten mod Ø. Langs ydersiden af den nordlige nedgravning ses 6 store sten på række.
1988
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der ses dog ikke tegl i tophullet, men derimod en del tegl vest for højningen. Bevokset med græs, bøge, høje brændenælder mm.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links