oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292732
Sted- og lokalitetsnummer
010312-39
Anlæg
Tingsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2013 e.Kr.); Handel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Slangerup by og sogn, Hovedtorvet (Kirketorvet) 5 torvesten (eller tingsten). De fem sten er anbragt i en nord-syd gående række på tre- kantsarealet /Hovedtorvet eller Kirketorvet). Stenene er af granit, og de fire største sten har en glat overflade, medens den mindste og nordligste stens overflade er let skrånende. Stenene er anbragt således, at den største sten ligger sydligst. De fem stens omtrentlige mål (ved terræn- overfladen) er: 220 x 130 cm, højde ca. 55-60 cm. 185 x 85 cm, højde ca. 35 cm. 170 x 125 cm, højde ca. 35 cm. 160 x 110 cm, højde ca. 25-30 cm. 85 x 80 cm, højde ca. 35-40 cm. Ovennævnte mindesmærker må ikke beskadiges, og de må ikke fjernes eller flyttes uden fredningsnævnets og frednings- styrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1974
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den næstnordligste af de 5 store saakaldte "Torvesten" findes to smaa Grupper af Skaaltegn, plus et enkelt isoleret.
1976
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning5 torvesten (eller tingsten). De fem sten er anbragt i en nordsyd gående række på trekantsarealet (Hovedtorvet eller Kirketorvet). Stenene er af granit, og de fire største sten har en glat overflade, medens den mindste og nordligste stens overflade er let skrånende. Stenene er anbragt således, at den største sten er sydligst. De fem stens omtrentlige mål (ved terrænoverfladen) er: 220 x 130 cm, højde ca. 55-60 cm. 185 x 85 cm, højde ca. 35 cm. 170 x 125 cm, højde ca. 35 cm. 160 x 110 cm, højde ca. 25-30 cm. 85 x 80 cm, højde ca. 35-40 cm. Ovennævnte mindesmærker må ikke beskadiges, og de må ikke fjernes eller flyttes uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1976
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor5 torvesten. Liggende i N-S række, den største sydligst. På sydligste sten er der to afsprængninger af nyere dato. På NV-hjørnet er slået et ca. 1x0,5 m stort stykke af og i NØ-enden er de et 10 cm dybt hak i stenen. Mål: 0,6x9,8x1,3 m.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Tingsted

Ting, i middelalderen en forsamling, hvor beboerne i et område, fx herred eller land, holdt møde for at drøfte og tage beslutning i sager af almen interesse, afgøre retstvister samt bekræfte ejendomsforhold mv. På tinge herskede en forhøjet fred, tingfred, der rakte så langt, man kunne se fra tinget, og som med tiden også kom til at gælde vejen til og fra tinget. Krænkelse af tingfreden ved drab eller vold medførte en særlig streng straf. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links