Torslunde, der er Torslunde Sogns eneste by, er nævnt første gang i 1308, men byen er ældre, da kirken i byens vestre udkant er bygget omkring år 1200. I den oprindelige landsby lå gårde og huse placeret på rad ud mod Torslunde Bygade og Lille Bygade, men det blev ændret ved udskiftningen i 1792. 11 af byens 16 gårde blev flyttet ud, og kun 5 gårde og husmændene blev boende i landsbyen. Befolkningstallet voksede fra 405 personer i 1850 til 579 personer i 1916, og der kom i denne periode købmand, mølle og bryggeri foruden sognets fattiggård, Pedersborg, til.

Fra 1920’erne steg antallet af indbyggere i sognet fra 591 i 1921 til 880 personer i 1970, hvoraf 260 boede i selve Torslunde by, men fra 1960’erne kom udviklingen til at ske i byen Ishøj. Torslunde kom derved til at indgå i den landlige del af kommunen, som ikke undergik de store forandringer.

Udviklingen fra før 1970 fortsatte, hvilket også betød et faldende befolkningstal fra 727 indbyggere i sognet i 1976 til 609 i 1994. Fra 1995 steg befolkningen igen, og i 2006 var der 239 indbyggere i selve byen.

Videre læsning

Læs mere om Torslunde

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie