Torslunde, 2018. Torslunde Kirke hæver sig over terrænet, og ankomsten til byen markeres af en rødmalet byport. Bebyggelsen ligger syd for Torslundevej og er koncentreret om den kuperede Torslunde Bygade og den grusbelagte Lille Bygade. Byens gårde lå nord for Bygaden, mens husene lå syd for med haver ned til åen. Tre af gårdene ligger her endnu, og mellem dem er der enfamilieshuse i forskellige stilarter. Herregården Benzonsdal ligger syd for byen. På Thorsbro Vandværk, øst for kortudsnittet, ved Lille Vejleå er dele af det gamle fredede vandværk omdannet til museum.
.

Torslunde har en befolkning på 320 og et areal på 22 ha, og ligger godt 1 km vest for Ishøj Landsby i Ishøj Kommune. Byen ligger på en skrænt, der falder ned mod Lille Vejleå, som afgrænser den mod syd. Mod vest slutter byen ved kirken, og mod øst ved den tidligere ungdomsskole Ellekilde, der er revet ned og jorden udstykket til enfamilieshuse. Syd for byen ligger herregården Benzonsdal, der driver konventionelt landbrug med planteavl. For at bevare det karakteristiske, åbne herregårdslandskab er jorden omkring godset fredet.

Stednavnets betydning

Torslunde er nævnt første gang i 1308 i formen Torslundæ maghlæ. Det efterstillede adjektiv magle, »stor«, adskilte bebyggelsen fra Torslundelille, der blev nedlagt i 1719. Yngre former er fx 1381 Thorslund, 1502 Torslwndhe og 1664 Torßlundemagle. Forleddet er det gammeldanske mandsnavn Thōr, tordengudens navn i den nordiske mytologi, og efterleddet er substantivet lund »lille skov«. Navnets betydning er formentlig »den lille skov, som er indviet til guden Tor«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer