Troense var oprindelig to små bebyggelser, men blev fra 1750 og frem af kammerherre på Valdemars Slot Niels Juel udbygget til et større bysamfund med lige gader og huse med store havegrunde til frugtavl. Den ældre bebyggelse, som i meget høj grad er bevaret, består af bindingsværkshuse med bræddeklædte helgavle. Blandt bygningerne må fremhæves den tidligere skole, en lille bygning af bindingsværk med klokketårn på taget.

Troense blev hurtigt en vigtig søfartsby, og omkring år 1900 byggedes en del grundmurede kaptajnshuse og enkelte ditto villaer, især ved Strandvejen. Mange huse er fredede, og byen er omfattet af en bevarende lokalplan.

Videre læsning

Læs mere om byer i Svendborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer