De dyre lejligheder i Tuborg Havn har udsigt til lystbådene og mange lejligheder også til Øresund og Københavns skyline. Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) driver lystbådehavnen og en stor restaurant på kajkanten.
.
I Tuborg Havn trækker den nyanlagte kanal Øresund helt op til Strandvejen. Her ses Philip Heymans Allé, der fører over kanalen, og tv. bebyggelsen Tuborg Havnepark. Til højre ses Saxo Banks hovedsæde, og i horisonten skimtes Svanemølleværkets skorstene.
.
Tuborgs Bryggerier i 1949 set fra Strandvejen. De fleste bygninger på billedet blev revet ned i anden del af 1900-tallet, men blandt de bevarede og nu fredede bygninger er administrationsbygningen fra 1913 (der kan skimtes bag bussen), som var et af tidens mest markante erhvervsbyggerier, og Mineralvandsfabrikken fra 1923 med det karakteristiske firkantede tårn.
.

Skibsreder H.P. Prior købte i 1868 ejendommen Ny Vartov, hvor han planlagde at anlægge en privat havn og et dokanlæg. I årene 1869‑72 fik han anlagt Priors Havn, og 1872 solgte han grunden og havnen til Tuborgs grundlægger, grosserer Philip W. Heyman. Ved grundlæggelsen af Tuborgs Fabrikker (fra 1935: Tuborgs Bryggerier) i 1873 indgik etatsråd C.F. Tietgen og ingeniør G.A. Hagemann i bestyrelsen sammen med Philip W. Heyman. Navnet Tuborg var inspireret af et tidligere traktørsted i Hellerup, Thuesborg, der var opført omkring 1690 af Jonas Nielsen Thue. Senere kom en større villa til med navnet Store Tuborg, og det var over for denne grund, at Tuborgs fabrikker blev opført.

Konsortiet planlagde ikke at konkurrere med bryggeriet Carlsberg, men at producere flaskeøl til oversøisk eksport. Derfor var havnen en forudsætning. Men denne forretningsidé viste sig urentabel, og i stedet begyndte bryggeriet i 1880 at brygge en pilsnerøl til det danske marked. Tuborg-pilsneren, der ved en navnekonkurrence i 1932 fik navnet Grøn Tuborg, blev meget populær og var med til at bane vejen for Tuborgs succes.

Ved grundlæggelsen af Tuborgs Fabrikker blev der ved Tuborg Havn foruden et ølbryggeri opført et glasværk, der producerede flasker, samt en svovlsyrefabrik til fremstilling af gødning. Svovlsyre- og gødningsfabrikken blev nedlagt i 1882 og glasværket afhændet til Kastrup Glasværk i 1881. I 1891 udvidede Tuborgs Fabrikker produktionen med fremstilling af mineralvand og sodavand. Tuborgs Fabrikker blev i 1894 en del af De Forenede Bryggerier (DFB).

Selve havnen, der aldrig kom til at rumme den blomstrende øleksport, den var tiltænkt, kom i stedet til at fungere som færgehavn. Op gennem 1900-tallet var der ad flere omgange færgefart til Landskrona, og i årene 1966‑77 lagde færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Travemünde til i Tuborg Havn.

Omdannelsen af havnen

De seneste årtiers mest omfattende bydannelse i Gentofte Kommune har fundet sted omkring Tuborg Havn.

Transformationen af de tidligere industriarealer blev påbegyndt i 1991 i forbindelse med den gradvise afvikling af Tuborgs Bryggerier, Strandvejsgasværket og Hellerup Glasværk.

Glasværket blev lukket i 1975, det kulfyrede gasværk indstillede produktionen i 1983, og i 1996 stoppede Tuborg produktionen af øl og vand i Hellerup. Tuborg var i 1970 blevet fusioneret med Carlsberg, og den nye koncern (fra 1987 med navnet Carlsberg A/S) samlede gradvis sin danske produktion på et stort anlæg i Fredericia.

Tuborg Havn var færgehavn frem til 1993, hvor den sidste rute til Landskrona lukkede.

Det nordlige afsnit af Tuborg Havnepark, kaldet Tuborg Nord, er siden blevet fuldt udviklet som eksklusivt bolig- og kontorområde med butikscenter langs en nyanlagt kanal. En lystbådehavn drives af Kongelig Dansk Yachtklub (KDY).

Havneparken indeholder flere fredede og bevaringsværdige bygninger, bl.a. det gamle Tuborg Bryghus, opført 1903 af Henri Glæsel med kubistisk tilbygning af Vilhelm Lauritzen Arkitekter (2008), samt bryggeriets tidligere administrationsbygning fra 1913 med Anton Rosen som arkitekt. Rosens fredede administrationsbygning i skønvirkestil er opført omkring et lanternebelyst centralrum. Samme arkitekt har tegnet den tilhørende anneksbebyggelse (1929), der ligesom Mineralvandsfabrikken (1923) af Sven Risum, den nye administrationsbygning af Preben Hansen (1961) og bygværket Tuborgflasken af Viggo Klein (tegnet til Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i 1888) er udpeget som bevaringsværdige. Henning Larsen har tegnet kontorhuset på Strandvejen 60 (1999), som er en nyfortolkning af Mineralvandsfabrikken.

En gennemgribende ombygning og transformation af Experimentarium i de tidligere tappehaller blev afsluttet i 2017 ved CEBRA, hvor især hovedtrappen skal fremhæves. Områdets centrale arealer syd for kanalen er udlagt til kontor- og boligformål samt marina. På Tuborg Havneparks sydligste og helt kystnære grunde planlægges der frem til 2024 opført fire enkeltstående punkthuse på op til 13 etager med Lene Tranberg som arkitekt. Inden for det store planområde er bebyggelsen varieret med arkitektur fra mange kendte tegnestuer. Masterplanen for området kan kronologisk tillægges de tre arkitektfirmaer C.F. Møller (1988), Vilhelm Lauritzen Arkitekter (2000‑09) samt Lundgaard og Tranberg (2008).

Som centralt planelement for Tuborg Havnepark er der etableret en ny kanal mellem Øresund og Strandvejen. Områdets mange eksklusive kontorer rummer bl.a. revisionsfirmaet PwC, rederiet TORM og pensionskassen PKA.

Videre læsning

Læs mere om Gentoftes arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur