areal hvorpå tuegraven befinder sig set fra vest
.
areal hvorpå tuegraven befinder sig set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370660
Sted- og lokalitetsnummer
200201-230
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundt om denne Høj [sbnr.60] ligger, spredt over et ret stort Areal, en Tuegravplads. Der er ca. 40-50 Tuer, hvoraf flere er udgravede, og Stenene fra Graven ligger i Hullet. Formodentlig er det Pastor Nissen, der har ødelagt dem. De fleste Tuer er ganske smaa, og det nøjagtige Tal kan ikke konstateres, da Lyngen er høj. Heden tænkes tilplantet.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyngklædt areal, 72x72 m, nærmest solret, indgrænset af 4 MSS, een i hvert hjørne. Omtrent i midten er en høj, 1,25x16 m og spredt derom tuegrave, der er ret vanskelige at erkende i den høje lyng. Bevarede og synlige er i al fald 10 tuer.
2004
Fundet på luftfoto - Det Kulturhistoriske Centralregister
2016
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links