Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221513b
Sted- og lokalitetsnummer
141104-98
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2016 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAnlæg afventer klassifikation
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum"Forvaltergraven". Begrænses i øst af en ca. 24 m lang stensætning. Graven strækker sig i en bue mod nord og nordvest i en længde af ca. 75 m. Den afsluttes i vest i en spids. Dens skråninger, der iøvrigt er græsklædte og delvis bevokset med træer, når en højde over vandspejlet på ca. 1 m.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links