Sydsiden, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
100732
Sted- og lokalitetsnummer
110711-45
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 643, km 31.860, Vust By, Vust Stenkiste. Sstenkistens sider er sat af kampesten i forskellig størrelse. Overliggerne er granitbjælker. Gennemløbet er 0,6 m bredt og 0,4 m højt. Hele anlægget er 0,7 m højt og 0,9 m bredt. Stenkisten er 8 m lang. Stenkisten er forlænget med betonrør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og betonrørene.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVejkiste under vej. Fortidsmindet er uerkendeligt i lanskabet, da den oprindelige kiste er blevet forlænget med cementrør i nyere tid og dækket af moderne vej.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links