3909-55-1
.
3909-55-2
.
3909-55-3
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390955
Sted- og lokalitetsnummer
200306-362
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste under offentlig kommunevej nr. 4112 Løbet er 4 m langt, 1,8 m bredt og 1 m højt. Ved slug er facaden 1,45 m højt og 4,5 m bredt. Siderne i løbet er sat i kløvede kampesten med bindemiddel. Overliggerne er granitpæle. Ved afgang er løbet forlænget ca. 1,5 m med beton. Fredningen omfatter ikke vejbelægning, gelænder og resterne af et gammelt stemmeværk ved afgangen.

Undersøgelseshistorie

1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningStenkiste under offentlig kommunevej nr. 4112. Løbet er 4 m langt, 1,8 m bredt og 1 m højt. Ved slug er facaden 1,45 m højt og 4,5 m bredt. Siderne i løbet er sat i kløvede kampesten med bindemiddel. Overliggerne er granitpæle. Ved afgang er løbet forlænget ca. 1,5 m med beton. Fredningen omfatter ikke vejbelægning, gelænder og resterne af et gammelt stemmeværk ved afgangen.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1827/86. Sb. 20.03.06-362. Fredning af Stenkiste. Kestrup, matr. nr. 64. Sb. 20.03.06-362. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 16/6 1986 ml. FFF, og N02.
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1827/86, FFF F. 53-2727. Sb. 20.03.06-362. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 21/11 1986 på N02. Stenkiste under offentlig kommunevej nr. 4112. Sb. 20.03.06-362. Besigtiget d. 21/4 1968 af Niels Hørlück Jessen, FFF.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links