Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390932
Sted- og lokalitetsnummer
200306-125
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Kestrup, art.nr.9, bd.I, bl.15. "Marhøj", ca. 3,5 x 18 m. Hele toppen afgravet og udhulet med åbning mod Ø. SV for centrum en stor, dyb nedgravning. Siderne afgravet og står med indtil 3 m høje, nøgne stejlbrinker. Intet tilbage af den oprindelige overflade. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal udgravning - Haderslev MuseumHøjen rummede en grav med ubrændt lig, 2 glasperler og en ring af bronzetråd, en grav med spor af ubrændt lig samt en fragmenteret bronzekniv, samt brandgrave, den ene med en bronzesyl. Løsfund: Mortersten og flintstykke.
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Marhøj", 4 x 20 x 25 m. Hele Toppen afgravet og præsenterer sig som en stor Fordybning, der munder ud mod Ø. Fund i Haderslev Museum.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Marhøj", 3,5 x 18 m. Hele toppen afgravet og udhulet med åbning mod øst. Sydvest for centrum en stor, dyb nedgravning. Siderne afgravet og står med indtil 3 m høje, nøgne stejlbrinker. Intet tilbage af den oprindelige overflade. Græs i ager.
1984
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske CentralregisterHøjen udgravet af J.P.Schmidt 1889. Fund af 2 bronzealderjordfæstegrave, den ene med glasperler og bronzering, den anden med bronzekniv. Desuden en brandgrav fra yngre bronzealder med bronzesyl. Løsfund af mortersten og flintstykke.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links