næsten tildækket periskobhul set fra oven udvendigt
.
foto gennem trådhegn den vestlige indgang
.
foto gennem trådhegn den østlige indgang
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390965
Sted- og lokalitetsnummer
200306-432
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:65 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Betonbunker nedgravet i terræn. Bunkeren er orienteret Ø-V og facaden mod S er frilagt. Bunkerens udvendige mål er 11,1 x 4,9 og 3 m høj. I sydfacaden er to indgange, som fører ind til 2,6 m lange gange. Begge gange har hver to nicher i ydermuren, og fra begge gange er der adgang til bunkerens ene rum, der er 5,5 x 2,4 m.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt anlæg i beton, nedgravet i terræn. Bunkeren er orienteret øst-vest og facaden mod syd er frilagt. Bunkerens udvendige mål er 11,1x4,9x3 m. I sydfacaden er to med trådhegn spærrede 0,9 m brede indgange, som fører ind til 2,6 m lange gange. Begge gange har hver to nicher i ydermuren og fra begge gange er der adgang til bunkerens ene rum 5,5x2,4 m stort. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det bunker nr. 28 af typen halvdelingsrum. Bunkeren er opmålt af premierløjtnant V. Keller i 1922, Afsnit 1, bilag nr. 12 nr. 34.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links