den tilgroede nedgang til bunkeren. set fra øst
.
den tilgroede bunker set fra oven nord
.
Bunkeren ligger bag infotavlen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390969
Sted- og lokalitetsnummer
200306-429
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:69 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Bunker beliggende på et ca. 13 x 19 m stort areal. Bunkeren er opført i beton og måler 9,0 x 4,9 m. Facaden vender mod syd, hvor der er to indgange. Bunkeren er indrettet med et 2,5 x 3,7 m stort mandskabsrum med en højde på 1,8 m. I væggene er 6 køjekroge. Fra mandskabsrummet er der adgang til en ca. 3 x 1 m stor observations-niche af panserstål forsynet med observationsspalter og periskophul.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og måler udvendigt 9,0x4,9 m. Facaden vender mod syd og der er to 0,7 m brede indgange. Bunkeren er indrettet med et 2,5x3,7 m stort mandskabsrum med en loftshøjde på 1,8 m. I væggene er 6 køjekroge. Fra mandskabsrummet er der adgang til en ca. 3x1 m stor observationsniche af panserstål og forsynet med observationsspalter og periskophul. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 22 af typen observationsbunker - muligvis batterikommandostation for batteri 7. Anlægget er opmålt af premierløjtnant V. Keller, afsnit 1, bilag nr. 14 nr. 40 Sydfacaden har angiveligt tidligere været frilagt, men er nu helt tilgroet i tæt krat, buske og træer og der er p.t. ikke adgang til bunkeren.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links