Nærliggende Hoptrup Hus
.
Mindesmærke
.
Bagside af sten
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390957
Sted- og lokalitetsnummer
200306-439
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1925 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:57 Mindesmærke. Genforeningsstenen i Hoptrup. Stenen er 1,7 x 1 m stor, og 2.6 m høj. På forsiden af stenen er indhugget inskriptionen: ”Retten sejred trods tunge Kaar. Et Vidne om Danskes Tak her staar. Genforeningen. 1920”. Inskriptionen er opmalet med rød farve. Bag stenen står en hvidmalet flagstang.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenGenforeningsstenen er opsat på genforeningsdagen i 1925 på foranledning af Hoptrup Ungdomsforenuing. Granitstenen stammer fra en skovås på Hoptrup Mark, og blev opstillet tæt ved forsamlingshuset.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links