Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261222
Sted- og lokalitetsnummer
160203-276
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, litra "a", Landevej 639, km 7.982, Svejstrup By, Dover. Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 0,45 m bredt, 0,6 m højt og 12 m langt. Hver facade er 1 m bred og 0,75 m høj. Facaderne er opført af granitkvadrer. Gennemløbets sider er opført af råt tildannede kampesten. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Stenkisten er siden 1989 ikke synlig, fordi vejdæmningen er gjort bredere.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke-synlig vejkiste.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links