Oversigtsfoto set fra N
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261221
Sted- og lokalitetsnummer
160203-275
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 639, km 8.166, Svejstrup By, Dover Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 0,6 m bredt, 0,6 m højt og ca. 12 m langt. Hver facade er 1,4 m bred og 0,8 m høj. Facaderne er opført af granitkvadrer. Gennemløbets sider er opført af råt tildannede kampesten. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Stenkistens gennemløb er i 1989 forlænget med en betonkonstruktion, og facaderne er flyttet ud.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVejkiste.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links