Oversigt - vejmærke - Ringkøbing Amt
.
Oversigt - Vejmærke
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190441
Sted- og lokalitetsnummer
180514-120
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejskelsten. Firkantet, tilhugget granitsten, 30 x 30 cm i grundflade, 105 cm høj, med spids pyramideformet top. I en 20 cm bred forsænkning omkring stenens midte ses følgende inskriptioner indhugget: Mod syd: Ringkøbing AMT Mod øst: Vejskel Mod nord: Struer By Denne sten er en kopi af den originale vejskelsten, som bortkom i 1995. Stenen er opstillet i vestsiden af Holstebrovej ved station 15,530 km.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumVejmærke m inskriptionenrne: RINGKØBING AMT på sydsiden, VEJSKEL på østsiden og STRUER BY på nordsiden. Stor granitsten m tilspidset top. Hvidmalet i et bredt bånd bag teksten som er malet op med rød.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links