Borgring, også kaldet Vikingeborgen, nordøst for Lellinge ved Køge er en geometrisk ringborg fra kong Harald Blåtands regeringstid ca. 958-87. Borgen har på daværende tidspunkt været betydningsfuld ikke mindst i kraft af beliggenheden ved et trafikalt knudepunkt for landtransporten på Østsjælland.

Borgring er den nyligst fundne af de i alt fem ringborge i Danmark, bl.a. Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Aggersund. Ringborgen blev fundet i 2014 og er siden blevet udgravet og undersøgt. Undersøgelserne har ført til ny viden om tiden og bygningskonstruktionen.

Et kendetegn ved de geometriske ringborge er de fire porte, der er placeret, så volden opdeles i fire nøjagtig lige store dele. Borgens udvendige diameter er ca. 145 m. Selve volden har sandsynligvis været 2,5-3 m høj og er 10,6 m bred; præcis samme bredde som ringborgen Fyrkat. Den er bygget af græstørv og jord og har været beklædt med tømmer på forsiden.

Der er etableret et lille besøgscenter og planlagt at anlægge et oplevelsescenter. Vikingeborgen hører under Museum Sydøstdanmark.

Ved hjælp af luftfotografier, lidar-teknologi og GPR (Ground Penetrating Radar) opdagede arkæologer i 2014 en femte ringborg af trelleborgtypen i Danmark ved Lellinge. Kulstof 14-dateringer har fastslået, at Borgring er en rigtig vikingeborg, fra præcis samme tid som de andre ringborge i Danmark, alle bygget under Harald Blåtands regeringstid. Da Køge Å ikke har været sejlbar i vikingetiden, var det i stedet landtrafikken, der har været vigtig i området.

.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Køge Kommune

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi