5126 oversigt
.
5122 detalje
.
5120 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352431
Sted- og lokalitetsnummer
040104-34
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten Stenen er af granit. Den er ca. 1,80 m høj og måler ved jord- overfladen ca. 35 cm. Under indhugget krone har den følgende indskrift: F 5//S A//W B//1762//N 26// Den står ved skellet mellem Sigersted sogn og Fjenneslev sogn. Dette mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Granit. Stenen måler ca. 1,8 m. x 35 x 20 cm. Står i skellets Ø-kant med indskrift mod V på bredside. Den står på kanten af en ret jævn moræne, hvor terrænet begynder at hælde ned mod N. Ca. 300 m. til landevej. Indhak i stenens Ø-side. Trapezformet tværsnit. Der er smidt nogle marksten indenfor 5 m. fra stenen, delvis dækkede af vegetation - ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten (flere i nærheden), højt i terræn.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links