Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231234
Sted- og lokalitetsnummer
160116-13
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VILDTBANESTEN Stenen er af granit. Den er 1,18 m høj og måler ved jordover- fladen ca. 0,45 m x 0,20 m. Spor af indhugget krone på stenens vestside. Den står ved skellet mellem Voldby og Farre sogne. Dette mindesmærke må således ikke flyttes, fjernes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behandling med æt- sende materiale.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Som beskrevet. Dog er inghugningen mere kompliceret. Se berejserblanket.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget smal sten. Lidt atypisk vildtbanesten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten i ager/vejkant/græsmark.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links