Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2109162
Sted- og lokalitetsnummer
130803-169
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hald Hovedgård matr. nr. 1a: 2 vildtbanepæle Granitsten, ca. 2,50 m høj, bredde ved foden ca. 0,50 m. Under indhugget krone følgende inscription: F 5 TUS // HA // WB // ANNO 1759. Granitsten, ca. 1,30 m høj, bredde ved foden ca. 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762. Stenene står sydvest for hovedbygningen. Stenene må ikke fjernes eller flyttes uden fredningsstyrelsens tilladelse. Hald hovedgård matr. nr. 1fu 16 vildtbanepæle De 16 vildtbanepæle flanterer alleen fra landevejen til Hald hovedgård. De er opstillet med ca. 50 meters mellemrum, idet der står 8 ved hver side, og stenene står overfor hin- anden. Langs den østlige del af alleen står følgende 8 sten (fra nord til syd): 1. Granitsten, ca. 1,80 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,40 x 0,20 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 2. Granitsten, ca. 1,65 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,45 x 0,20 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 3. Granitsten, ca. 1,60 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,40 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 4. Granitsten, ca. 1,75 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,40 x 0,20 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 5. Granitsten, ca. 2,25 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,55 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 TUS // SA // WB // A 1759 6. Granitsten, ca. 1,85 m høj, bredde ved foden ca. 0,50 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 7. Granitsten, ca. 1,80 m høj, bredde ved foden ca. 0,60 m. Under indhugget krone følgende inscription: F 5 TUS // HA // WB // ANNO 1759 8. Granitsten, ca. 1,55 m høj, bredde ved foden ca. 0,50 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 TUS // SA // WB // A 1759 Langs den vestlige side af alleen står følgende 8 sten (fra nord til syd): 9. Granitsten, ca. 1,85 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,40 x 0,20 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 10. Granitsten, ca. 1,95 m høj, tværmål ved foden ca. 0,45 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 TUS // SA // WB // A 1759 11. Granitsten, ca. 1,75 m høj, tværmål ved foden ca. 0,40 x 0,20 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 TUS // SA // WB // A 1759 12. Granitsten, ca. 1,65 m høj. Tværmål ved foden ca. 0,55 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 TUS // HA // WB // A 1759 13. Granitsten, ca. 2,30 m høj, tværmål ved foden ca. 0,55 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1759 14. Granitsten, ca. 1,75 m høj, tværmål ved foden ca. 0,55 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: o F 5 US // SA // WB // A 1762 15. Granitsten, ca.1,90 m høj, bredde ved foden ca. 0,50 m. Under indhugget krone følgende inscription: F 5 US // SA // WB // A 1762 16. Granitsten, ca.1,75 m høj, bredde ved foden ca. 0,50 x 0,30 m. Under indhugget krone følgende inscription: F 5 US // SA // WB // A 1762 Stenene må ikke fjernes eller flyttes uden fredningsstyrelsens tilladelse.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links