Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421326
Sted- og lokalitetsnummer
230207-201
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanepælen er meddelt til NST, men ikke tinglyst på ny. ************************************************ Vildtbanesten/skelsten. Udkløvet kampesten. 45 x 25 cm ved grunden, 33 x 22 cm ved toppen, 80 cm høj. På siden som vender mod S er indhugget: F.R. VI (Frederik Rex den 6.). Flyttet hertil fra det tidligere skovfogedsted ved Øvelgunde og opstillet i græsrabatten. 1989: tinglysning af 28. maj 1985 er ophævet, da stenen er flyttet fra matr.nr. 113 Asserballeskov, Asserballe til matr.nr. 34 Nørreskov, Notmark. Stenen er placeret i vestsiden af vejen i afd. 116 i sydenden af Nørreskoven. Stenen er flyttet hertil fra Øvelgunde Skovfogedsted i sommeren 1989, da skovfogedstedet blev solgt. Ejer af stenen: Gråsten Skovdistrikt

Undersøgelseshistorie

1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVildtbanepæl. 0,8 x 0,46 x 0,25 m. Inskription FVIR. I vejrabat ved indkørsel til "Præsteskov".Flyttet ca. 140 m ind i skoven, stadig i vejkanten.
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVildtbanepæl, flyttet fra 230201 sb. 121. For nærmere informationer se Asserballe sogn sb. 121.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links