Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
421315a
Sted- og lokalitetsnummer
230207-23
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hellevad, bd. I, bl. 3, art. 3. Tingl.: 15/12 1930, Hans Hansen, naturfredning. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev. Dyssekammer, "Trodsten" i lille lund. Kammeret har ret regelmæssig firkantet form med retning N-S. Den nordre ende dannes af een stor sten. Til den slutter i omtrent ret vinkel en stor sten for vestsiden og een for østsiden. Af den sidste er nordlige hjørne afsprængt. I fortsættelse af disse store sidesten ses på hver side en lille, ca. 0,3 m lavere og nu næsten jorddækket gangsten. Disse to gangsten står lidt skråt, således at indgangen bliver lidt smallere en kammerets bredde. Mod syd er dette åbent. Over de tre store sten hviler en dæksten, 1,7 x 1,8 m, ca. 0,8 m tyk, med næsten plan underside. På overfladen 11 skålformede fordybninger. Det åbne rum under dækstenen er blot 0,55 m dybt. NMI: En af en gruppe på 5 mere eller mindre forstyrrede dyssekamre Sb. 23 - 26, 49 (4213-15 a-e).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Trodsten". Dyssekammer, liggende i et tæt Krat paa en lav Højning af udflydende Form. Kammerets Konstruktion og Dimensioner viser Planen paa Bilaget Fig. 4. Det har ret regelmæssig, firkantet Form med Retning N-S. Den nordre Endevæg dannes af en stor Sten. Til den slutter i omtrent ret Vinkel een stor Sten for Vestsiden og ligeledes een for Østsiden, af denne sidste er nu det nordlige Hjørne afsprængt. I Fortsættelse af disse store Sidesten ses paa hver Side en lille, ca. 0.30 m lavere og nu næsten jorddækket Gangsten. Disse to Gangsten staar lidt skraat, saaledes at Indgangen bliver lidt smallere end Kammerets Bredde. Mod Syd er dette aabent. Over de tre store Sten hviler en Dæksten, ca. 1.70 x 1.80 m i Omfang og ca. 0.80 m tyk, med næsten plan Underside. Paa Overfladen af Dækstenen ses nogle faa skaalformede Fordybninger, een, i det sydøstre Hjørne af Stenen, er især velbevaret og meget tydelig, to-tre midt paa Stenen paa Grund af Overfladens stærke Forvitring mindre karakteristiske og maaske tvivlsomme. - Kammeret er stærkt jordfyldt, saaledes at det aabne Rum under Dækstenen kun er 0.55 m dybt. Nr. 23-26 ligger tæt sammen i en lille Lund.
1920
Privat grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst af Fredningsnævnet for Sønderborg Amt. 15/12 1930 D.N.T. Aarskrift 1930/31, s. 121.
1933
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGruppe af 5 mere eller mindre forstyrrede dyssekamre [sb. 23-26 og 49]. Dyssekammer, "Trodsten", i lille lund. Kammeret har ret regelmæssig firkantet form med retning nord-syd. Den nordre ende dannes af een stor sten. Til den slutter i omtrent ret vinkel en stor sten for vestsiden og en for østsiden. Af den sidste er nordlige hjørne afsprængt. I fortsættelse af disse store sidesten ses på hver side en lille, ca. 0.3 m lavere og nu næsten jorddækket gangsten. Disse to gangsten står lidt skrådt, således at indgangen bliver lidt smallere end kammerets bredde. Mod syd er dette åbent. Over de tre store sten hviler en dæksten, 1.7 x 1.8 m, ca. 0.8 m tyk, med næsten plan underside. På overfladen er 11 skålformede fordybninger. Det åbne rum under dækstenen er blot 0.55 m dybt.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot47-51 [sb. 23-26 og 49] "Thorstenen" (Trodsten") ved Katry (fredlyst 15.11 [12].1930).
1955
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links