Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352229
Sted- og lokalitetsnummer
040312-57
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Granitsten. Højden over jordoverfladen er ca. 1,80 m, og stenens tværmål er ca. 40 x 25 cm. Under en indhugget kro- ne har stenen følgende indskrift: F 5//A//SK//WB//1761//N 12 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beska- diges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Den måler ca. 1,8 x 0,4 x 0,3 m. med indskrift mod S. Hælder lidt mod S. Granit. Ud- og indhugget krone. Den står i lille stenhøj, ca. 0,3 x 1,5 x 1,5 m., lige ved skovvej i NS-lig retning på kant af bakkehæld ned mod ådal. I udkant af skovområde, hvor der er ældre løvtræer og yngre fyrretræer, alder ca. 7 år (?). På kart. kort står under F5 = AK - Jeg synes, der står AISK eller AJSK. Den findes ca. 900 m. fra landevej i privat skov. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten, nær anden (3522:30) ved Tudeå.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links