Visionen bag byen Vinge ved Store Rørbæk søges realiseret med deludbud i flere etaper og en revideret aftale om den afgørende S-togsstation.
.

Opførelsen af byen Vinge er Frederikssund Kommunes største økonomiske og politiske satsning i tiden frem mod 2035, hvor byen ifølge planerne skal være fuldt udbygget med 20.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser.

Hvis planerne realiseres, vil de være med til at sikre, at ældrekvoten ikke bliver så høj, som det ellers fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for kommunen.

Visionen om en nyopført by omkring en ny S-togsstation mellem Ølstykke og Frederikssund bygger videre på grundtanken i Fingerplanen, der blev udarbejdet i 1947 af Egnsplankontoret for Storkøbenhavn. At der netop på »fingeren« i retning mod Frederikssund er gode muligheder for at lave et særlig stort byudviklingsprojekt, har siden dannelsen af den nye kommune været en drivkraft for den ambitiøse plan.

En privatperson indsendte forslaget til bynavnet Vinge uden begrundelse, og byrådet vedtog det i 2011, bl.a. fordi: »Navnet signalerer, som fuglens vinge, opdrift, tempo, kraft og elegance …«. Tidligere var planen blevet omtalt som den nye by ved Store Rørbæk.

Planlægningen tog for alvor form i 2013 med vedtagelsen af en helhedsplan, der lagde stor vægt på at skabe et område, hvor landskab og natur var tæt på bysamfundet.

Efter vedtagelsen af en lokalplan begyndte byggemodning og vejanlæg i Deltakvarteret i 2015, og byggeriet af de første rækkehuse gik i gang året efter.

I juni 2017 offentliggjorde kommunen en plan for at bygge Vinge Centrum i samarbejde med bl.a. AP Ejendomme og MT Højgaard. Lige efter kommunalvalget i november 2017 stod det klart, at forhandlingerne om en endelig aftale var brudt sammen.

Fra 2009 til 2017 havde kommunen brugt 387 mio. kr. på byggegrunde, konsulentbistand og byggemodning og kun haft indtægter på projektet på 36 mio. kr. Den manglende aftale betød samtidig, at forventede indtægter på byggeretter mv. på 163 mio. kr. ikke kunne realiseres i 2018. Derfor måtte det afgående byråd i december 2017 vedtage en spareplan på ca. 100 mio. kr.

Kommunen arbejder videre med de langsigtede planer for udviklingen af Vingeprojektet. I overvejelserne indgår at lave mindre udbud og aftale projektets realisering i flere etaper end tidligere planlagt.

En ny S-togsstation er central for projektet og var en del af det transportforlig, et flertal i Folketinget indgik i 2014. Forliget opstillede krav til byens størrelse, før pengene efter planen kunne bevilges i 2019. En løsning, der har været drøftet af politikerne, er at lave en billigere station end den, der indgår i helhedsplanen fra 2013.

Videre læsning

Læs mere om Byer i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer