Vordingborg Slotsruin med Gåsetårnet th. og Danmarks Borgcenter tv. i den gule bygning og den nyere bygning bagved. Forrest ses resterne af kong Valdemar Atterdags højborg bygget i årtierne efter 1346. I siderne, ud til den vandfyldte voldgrav, ses resterne af den oprindelig ca. 8 m høje ringmur, hvor flere forsvarstårne har omkranset slottet. Slotsruinen ligger omkranset af den moderne by, ud til Vordingborg Havn.
.
Borgcenterets udstillingsbygning fra 2014 er delvis nedgravet og fremstår med rå betonvægge og dæmpet belysning. Kunst er en integreret del af stemningen og formidlingen med bl.a. lysprojektioner på væggene, der er udviklet af kunstnergruppen Dark Matters.
.
Udsigt fra Gåsetårnet, hvor den sydlige del af Vordingborg Slotsruin under Danmarks Borg center ses forrest i billedet inden for voldgravene, mens lystbåde i Vordingborg Nordhavn og Storstrømmen ses bagved. Længst tilbage i horisonten ses Farøbroen.
.

Vordingborg Slot er i dag nok mest kendt for Gåsetårnet, men i middelalderen var det Danmarks største kongeborg, hvorfra kongen udøvede magt og regerede Danmark.

Borgens historie

Ved det naturlige overfartssted fra Sydsjælland til Falster, hvor der allerede lå et anlæg af endnu ukendt omfang, anlagde kong Valdemar den Store i 1160’erne en borg, som har givet den senere opståede by på stedet sit navn, Vordingborg. Denne borg, der menes at have været opført i træ, blev omkring år 1200 erstattet af en stenbygget ringmursborg med fire hjørnetårne og et stort porttårn. Dele af borgmuren er bevaret. Den borgruin, der kan opleves på stedet i dag, er imidlertid først og fremmest resterne af kong Valdemar Atter dags gennemgribende udbygning og forstærkning af borgen i årtierne efter hans overtagelse i 1346. Sydligst på den store borgbanke ses ruinerne af højborgen, anlæggets stærkest befæstede del. Højborgens munkestensbyggede ringmure har været næsten 2 m tykke, haft hjørnetårne og et kraftigt bygget porttårn mod nord. Af forborgen, som omgav højborgen mod vest, nord og øst, er der bevaret ruiner af den næsten 800 m lange og oprindelig ca. 8 m høje ringmur. Der var oprindelig ni store forsvarstårne og 12 mindre halvrunde flankeringstårne fordelt mellem højborgens ringmur og forborgens ringmur, hvor bl.a. Gåsetårnet står. En bred, vandfyldt voldgrav omgav den store borgbanke, og adgangen til borgen er sket gennem hovedporten, der har ligget på det nuværende Slotstorvet.

Anlægget var i perioder landets vigtigste kongeborg, og en række danske konger har i borgens funktionstid flittigt benyttet den. I 1182 døde Valdemar den Store på borgen, og kong Valdemar Sejrs Jyske Lov blev underskrevet på borgen i 1241 i forbindelse med en rigsforsamling. Valdemar Atterdag blev begravet i Vordingborg i 1375, men efter hans regeringstid mistede borgen gradvis sin militære betydning, og magtcentrum var blevet flyttet mod København. Efter svenskekrigene i midten af 1600-tallet var borgen så ødelagt, at store dele af den blev revet ned.

Gåsetårnet

Gåsetårnet, der blev rejst i 1360’erne og udgjorde en del af ringmuren, er med sine samlede 36 m den eneste fuldt bevarede bygning fra Vordingborg Slot og er derudover det eneste fuldt bevarede middelalderlige fæstningstårn i Danmark. Efter at store dele af slottet blev nedbrudt, og stenene genbrugt til nye bygninger, stod Gåsetårnet tilbage, da det blev brugt som fængsel. Gåsetårnet blev allerede fredet i 1808 som det første fortidsminde i Danmark.

Det senere navn skyldes traditionen om, at Valdemar Atterdag valgte en gås som tårnprydelse. Dette skulle antagelig opfattes som en hån mod hansestæderne, som han var i konflikt med. I 1367 modtog han en krigserklæring fra 77 hansestæder, og kongen skal ifølge traditionen have sammenlignet dem med 77 skræppende gæs, som han ikke var mere bange for end dem. Guldet til gåsen skulle tilmed stamme fra løsepenge, som hansestæderne måtte betale i 1365 for at frikøbe fanger.

Borgbanken

2013-14 blev de gamle voldgrave genskabt og fyldt med vand, således som de så ud under Valdemar Atter dag. Derudover blev der fældet bevoksning, og ringmuren blev renset for planter. På borgbanken blev det markeret med cortenstålpæle og kasser, hvor der engang har stået bygninger.

Borgbanken omfatter også to bindingsværkshuse fra 1700 og 1800-tallet, de såkaldte Ahlefeldts logementer, der er de eneste bevarede dele fra Prins Jørgens Palæ fra 1671-75. I de to huse var tidligere indrettet museum, i dag er der butik og restaurant. Ved den nordlige mur mod Slotstorvet ligger Historisk Botanisk Have.

Danmarks Borgcenter

Danmarks Borgcenter, som omfatter både hele borgen og et museum, hører under Museum Sydøstdanmark. Udstillingsbygningen blev indviet i 2014, Lundgaard & Tranberg Arkitekter står bag byggeriet, og det er afstemt efter borgruinen, fx i farvevalg. Langt størstedelen af udstillingsområdet er gravet ned under jorden. Borgcenteret, hvor der er lagt vægt på brugen af digital formidling, har fokus på både Vordingborg Slot og borge og voldsteder generelt i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder