.
I det romantiske haveanlæg anlagt 1784-1803 byggede familien Rosenkrantz i årene 1887 Liselund Ny Slot med Philip Smidth som arkitekt. Den historicistiske herregård er placeret med udsigt til parken og samtidig tæt omgivet af træer, så den ikke dominerer omgivelserne.
.

I Vordingborg Kommune er der kendskab til 13 voldsteder samt to‑tre mulige voldsteder, der alle formodes at stamme fra middelalderen.

I 1774 begyndtes afviklingen af kronens omfattende godsbesiddelser på Møn og Sydsjælland, og en række nye herregårde blev oprettet. Blandt disse er den klassicistiske perle Liselund på Møn og de ligeledes klassicistiske Petersgård, Lekkende, Høvdingsgård og Gl. Øbjerggård på Sydsjælland. Også Iselingen, Marienlyst, Rosenfeldt, Snertingegård, Avnøgård og Nordfelt hører til blandt de nyoprettede gårde. Disse fremstår i dag i hovedsagen som historicistiske. Af kommunens øvrige herregårde skal den gamle gård Beldringe nævnes som repræsentant for den tidlige renæssance, mens Nysø indtager en særstatus som landets første eksempel på en herregård i barokstil.

Middelalderen

En mindre del af voldstederne i Vordingborg Kommune har kun efterladt sig få synlige spor, og af den kongelige borg Stegeborg ved Stege på Møn er der i dag intet synligt bevaret. På kysten ud mod Falster blev der i middelalderen opført en borg, der senere skulle give navn til byen Vordingborg.

Barok

Af kommunens 18 herregårde er det kun Nysø, der går tilbage til barokken med et symmetrisk anlæg omgivet af vandgrave og med hovedbygningen som midterakse for både bygningerne og den fransk inspirerede barokhave.

Nysø ved Præstø Fjord blev oprettet som herregård af den borgerlige godsejer Jens Lauridsen på jord uden for Præstø, der var gammel klosterjord og sidenhen krongods. Godset, der i dag ejes af Marianne Stampe Holst, driver land- og skovbrug, mens jagten lejes ud.

Herregården Nysø på en klar efterårsdag er malet af P.C. Skovgaard i 1853. Maleriet skildrer livet på herregården fyldt med aktivitet og med hovedbygningen i nederlandsk barok i baggrunden. Fra år 1800 gjorde Henrik og Christine Stampe Nysø til samlingssted for intellektuelle, digtere og kunstnere, bl.a. H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Bertel Thorvaldsen. Sidstnævnte fik i 1839 opført en atelierbygning i haven. Den gule bygning tv. i billedet viser i dag Thorvaldsen Samlingen på Nysø.
.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder