Skoven rejser sig som en katedral i P.C. Skovgaards Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen fra 1857. Bøgetræet var et nationalt symbol på den tid, hvor digteren Adam Oehlenschläger skrev om det i sit nationalromantiske digt »Der er et yndigt Land« fra 1820. I forgrunden ses godsejerens barnebarn i rødt og hvidt, mens han selv er langt inde i skoven. Skovens vegetation i forgrunden er beskrevet minutiøst, og over det hele sidder en lille sangfugl og synger.
.
Billedkunstneren William Scharff udførte i årene 1939‑42 to store lærreder på hver 3 x 5,7 m til Vintersbølle Børnesanatorium, i dag Vintersbølle Plejecenter, ved Vordingborg. Kompositionen er inspireret af kubismen og symmetrisk bygget op omkring en figur i midten, der holder Solen. I loftet gentages cirklen i en let lyseblå farve.
.
Per Steen Hebsgaards glasværksted, der i 2002 flyttede til Præstø, har siden 1986 udført glaskunst til kirker og offentlige rum i samarbejde med kunstnere. De helt særlige teknikker kræver stort kendskab til håndværket og samtidig forståelse for kunstnernes intentioner.
.
Kunsthal 44Møen viste på sin tiårs jubilæumsudstilling Møenlight Sonata – en hyldest til Møns stjernehimmel i 2018 værker af mange kendte internationale kunstnere. På billedet ses den polske billedkunstner Jarosław Kozłowskis The Blue Ladder to the Blue Møn on the Sky og amerikanske Lawrence Weiners WHEN THE STARS STAND STILL – THE SKY MOVES, begge fra 2018.
.

Det er særligt landskabet i Vordingborg Kommune, der har tiltrukket de store kunstnere i 1700- og 1800-tallet. Guldalderens malere som C.W. Eckersberg, J.Th. Lundbye, F. Sødring, Vilhelm Kyhn og P.C. Skovgaard har skildret den dramatiske natur ved Møns Klint, Gåsetårnet i Vordingborg og herregården Iselingen i utallige malerier og tegninger, herunder P.C. Skovgaards Parti fra Møns Klint fra 1843.

Kunstinstitutioner

Vordingborg Kommune har flere mindre samlinger og kunsthaller, der er blevet etableret fra 1700-tallets slutning og frem til moderne tid. Flere af kommunens herregårde har dannet ramme om tidens kunstliv og oprettelsen af betydningsfulde kunstsamlinger. Herregården Iselingen blev i løbet af 1800-tallet samlingspunkt for guldalderens førende ånds- og kulturpersoner omkring Iselingens ejer, den nationalliberale Martin Hammerich. På herregården Nysø ved Præstø tilbragte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen en del af sine sidste år i kraft af sit venskab med lensbaron Henrik Stampe og dennes hustru, Christine Stampe. En udstilling af Thorvaldsens værker blev indrettet i herregården i 1927.

Det internationale udstillingssted Kunsthal 44Møen blev etableret i 2008 af kunstnerne Bjørn Nørgaard, Ursula Reuter Christiansen, Henning Christiansen og den tyske kurator René Block.

Både Masnedøfort og Kulturarkaden i Vordingborg har jævnlige kunstudstillinger. Kunstforeningerne i kommunen afspejler stadig de gamle kommunestrukturer. Vordingborg Kunstforening udstiller i Kulturarkaden i Vordingborg og tilbyder museums- og atelierbesøg samt foredrag. Præstø Kunstforening afholder sine udstillinger i baghuset af Bio Bernhard og i Varmecentralen, begge i Præstø. Kunstforeningen Møn udstiller i medborgerhuset Kridthuset, der ligger i Stege Gamle Skole.

Kunstnere

Den norske maler Johan Christian Dahl malede i 1829 Vinterlandskab ved Vordingborg. Den melankolske naturopfattelse i maleriet er inspireret af den tyske romantik. Møns Klint var et yndet motiv for mange af guldalderens malere, fx C.W. Eckersberg. I sine malerier fra Sydsjælland har Eckersberg arbejdet indgående med studiet af naturen i lys, farve og perspektiv, og han var forbillede for mange senere kunstnere som J.Th. Lundbye, hvilket ses i dennes maleri Gåsetårnet i Vordingborg fra 1842. P.C. Skovgaard var en del af den kunstneriske kreds omkring herregården Iselingen. Han har skildret Iselingen i flere malerier, bl.a. Bøgeskov i Maj. Motiv fra Iselingen fra 1857.

Senere lokale malere som Villy Daugaard og Gertrud Boberg har også skildret naturen i kommune. Boberg blev født i Vordingborg i 1907 og hentede mange af sine motiver i den lokale sydsjællandske natur. Ud over de mange realistiske naturskildringer blev hun kendt som portrætmaler, ligesom hun udførte større udsmykninger i mosaik og kalkmaleri, bl.a. til biograferne i Masnedsund i 1937 og Vordingborg i 1939, Vordingborg Gymnasium i 1940 og Odd Fellow Logen i Stege i 1963.

En række kunstnere, der har været bosat i kommunen igennem flere år, var med til at skabe miljøet omkring Kunsthal 44Møen. Det gælder både kunstnerparret Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen i Bissinge og Ursula Reuter Christiansen og Henning Christiansen i Askeby. I Stege bor kunstnerparret Erik Hagens og keramiker og designer Ursula Munch Petersen. For disse kunstnere har det været mulighederne for arbejdsro og arbejdsplads, der har gjort området tiltrækkende. Nye generationer er kommet til, bl.a. kunstnerduoen K-O-N-T-O Studio bestående af billedkunstner Morten Bencke og tekstildesigner Elisabeth Kiss fra Hårbølle. Parret påbegyndte i 2021 en udsmykning af forhallen til Moena Mønshallerne i Stege, der blev etableret i år 2000.

Kunst i det offentlige rum

Vordingborg Kommune har ikke afsat et fast beløb til kunstindkøb, men etablerede i 2010 Vordingborg Billedkunstråd bestående af fire kunstnere, en kunstfaglig repræsentant og en repræsentant fra Vordingborg Kommunes plan og teknik-afdeling. Billedkunstrådet uddeler midler fra Billedkunstrådspuljen.

Flere markante springvand står forskellige steder i kommunen. I forbindelse med indvielsen af den nye jernbanestation i Vordingborg i 1937 blev H. Quistgaards vandkunst af Eos (Morgenrøden) opstillet på Banegårdspladsen. I 2013 blev den flyttet til hjørnet af Solbakkevej og Nyraadsvej. Den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein er vokset op i Præstø. Hans springvand Space in Action – Action in Space fra 2002 blev opstillet i Præstø under navnet Vandpavillon i 2006. Efter en folkeindsamling blev placeringen året efter permanent.

Maleren William Scharffs store udsmykningsarbejder blev skabt til det tidligere Vintersbølle Børnesanatorium 1939-42, i dag plejecenter.

Bronzeskulpturerne Vesterport og Østerport fra 1992 af Keld Moseholm blev opstillet i hver sin ende af Algade i Vordingborg, i forbindelse med at gågaden blev etableret. Bjørn Nørgaard har udført flere kunstværker til kommunen, fx Vagterne i den nye verden, der blev opstillet på Vordingborg Kaserne i 1997, i forbindelse med at Den Danske Internationale Brigade kom til Vordingborg Kaserne. Samme år blev Gunnar Slots statue Valdemar Sejr opstillet på hjørnet af Algade og Glambæksvej.

Siden 2002 har Per Steen Hebsgaard haft sit glasværksted i Præstø. På værkstedet er mange af Danmarks mest markante og monumentale glaskunstværker blevet skabt, bl.a. til kirker, lufthavne og svømmehaller.

I 2018 blev Kulturruten etableret. Det er en 2,7 km lang rute igennem Vordingborg, der giver indblik i byens historie og udvikling. Den strækker sig fra Algade og igennem forskellige bydele for at ende ved Kulturarkaden. Ruten markeres af røde fuldstøbte betonord og 20 asfaltsymboler af den lokale kunstnerdrevne virksomhed Hjern & Beton.

Kunstnergruppen Superflex’ værk One Two Three Swing! blev opstillet ved DGI Huset i Vordingborg i 2020. Superflex består af Jakob Fenger, Bjørnstjerne Reuter Christiansen og Rasmus Nielsen, og siden 1993 har gruppen skabt samfundsdebatterende kunstværker. To af de tre kunstnere, Bjørnstjerne Reuter Christiansen og Rasmus Nielsen, gik i gymnasiet sammen i Vordingborg.

Kunsthåndværk og design

Storkøbmanden Niels Ryberg anlagde i 1781 en linnedfabrik på godset Gl. Øbjerggård, som med tiden udviklede sig til en lille industriby. Fra 1820 fik virksomheden navnet Kgl. Linnedsmanufaktur paa Kiøng, og i 1836 flyttedes den til Vintersbølle Skov nær Vordingborg. Fabrikken ophørte i 1906. Den oprindelige administrationsbygning, Gl. Øbjerggård, huser i dag Køng Museum under Museum Sydøstdanmark.

Pottemagerværkstedet Rødeled har eksisteret siden 1888. Det blev etableret af pottemageren Hans Peter Knudsen og er et af Danmarks ældste fungerende pottemagerier. Der produceres stadig traditionelt lertøj og stentøj, siden 2019 med keramiker Klaus Kristensen i spidsen.

Adskillige kunsthåndværkere har slået sig ned i Vordingborg Kommune. Særligt Møn er kendt for sinemange keramiske værksteder. Af kunsthåndværkere kan nævnes glaskunstner Per-René Larsen, der driver Fanefjord Glas i Askeby på Møn, tekstilkunstneren Inger Odgaard, der har værksted på Møn, og keramiker Jesper Ranum, der har galleri og værksted i Køng. Siden 1990 har keramiker og designer Ursula Munch Petersen haft eget værksted på Møn. Herfra har hun designet for Bing og Grøndahl og senere for Den Kongelige Porcelainsfabrik, hvor hun bl.a. har formgivet fajancestellet Ursula i 1991, der fra 2014 produceres af Kähler.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst