Flad bronzeøkse med udsvajet æg og høje sidekanter. Randlisteøkser optræder i Danmark fra slutningen af bondestenalderen (dolktid) og er dermed blandt de ældste bronzegenstande her i landet. Typen stammer oprindelig fra Centraleuropa, men de fremmede stykker blev hurtigt eftergjort af lokale bronzestøbere, og langt de fleste af dolktidens mange økser er fremstillet her. Randlisteøkserne forekommer også i den første del af ældre bronzealder (periode I-II), hvor de - ligesom i stenalderen - fortrinsvis kendes fra offerfund. En del af økserne er små og slidte og har givetvis været brugt som arbejdsredskaber, mens de typer, som er lange og slanke, med meget høje sidekanter og i nogle tilfælde dekoration, må have været prestigevåben uden megen praktisk funktion. Af de sidstnævnte har nogle været udstyret med en bronzeknap i enden af træskaftet. Udover i offerfund forekommer randlisteøkser også i mandsgrave.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links