I tre moser på Falster og i en i Nordjylland er der fundet runde eller ovale bronzeskjolde fra yngre bronzealder. Ingen af de i alt fem, temmelig forskellige, skjolde er fremstillet i Danmark. To af dem (Taarup Mose og Svenstrup) stammer formentlig fra et sted i det nuværende Tyskland, et (Sørup Mose) muligvis fra Sydøsteuropa, et kan være fra Mellemeuropa (Lommelev), og det sidste måske fra De britiske Øer (Sørup Mose) - bronzeskjolde var nemlig i brug over store dele af Europa. Skjoldene er alle ganske tynde, enten af støbt bronze, der derefter er hamret ud, eller af drevet bronzeblik; størrelsen varierer mellem ca. 60 og 85 cm i hhv. diameter og på den længste led. På midten hen over håndtaget sidder en oval eller rund skjoldbule til beskyttelse af hånden. Alle skjoldene er dekoreret med udhamrede bukler, ribber og punkter, men i meget forskellige kombinationer og mønstre. Bronzeskjoldene kan dårligt have haft nogen praktisk betydning som forsvarsvåben, men har givetvis været prestigegenstande, der sikkert har været anvendt ved religiøse ceremonier. De fem skjolde er alle fundet enkelt- eller parvis i moser uden sammenblanding med andre genstande. På Nationalmuseet opbevares yderligere tre bronzeskjolde, som er indbyrdes forskellige, og som heller ikke ligner nogen af de fem ovennævnte. De må være fundet før 1737, for på dette tidspunkt befandt de sig i Det kgl. Kunstkammer. Deres fundsted(er) kendes ikke.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links