Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240568
Sted- og lokalitetsnummer
180309-57
Anlæg
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.); Gravsten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Gravsten, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

********************************************* 15.3.46 Originaldokument gennem kirkeministeriet tilstillet stiftsøvrigheden til obvaring ved kirkens akter. Notering 1999: ****************** Nøvling gamle kirkegård. Kirkegårdens vestlige langside måler 67 m, og dens østlige langside 64 m (retning N-S). Dens nordlige kortside er 58 m og dens sydlige kortside 55 m (Ø-V retning). I kirkegårdens SV del ligger den fredede gravhøj 2405:2. Bemærk: udmatrikuleret således, at fortidsmindet i 2005 ligger på matr.nr. 12 Den Nordvestlige Del, Nøvling

Undersøgelseshistorie

1943
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNøvling gl. kirkegård, på sydlige ende af bakketop, i kirkegårdens nordende er omridset af Nøvlings gl. kirke (omtalt første gang 1325, flyttet 1917) markeret i Ø/V-lig retning med lave hække i ral og en natursten med inskription, en 1700-tals gravplade er opstillet i kirkens østlige ende nord for alteret, resten af kirkegården er smukt groet til i græs, efeu m.fl. dækplanter, løvkrat og løvtræer, der er ca. 40-50 gravsten, hvoraf nogle få er knækket eller flyttet fra oprindeligt sted, to gravsteder er indhegnet med lavt jernstakit, ellers mangler gravstedsmarkeringer, nogle få gravsteder samlet i det NØ-lige hjørne bliver dog stadig tilset, gravstenene er sat i perioden ca. 1877-1919, en af de "ældste" personer er født i 1811, men er ikke nødvendigvis en af de ældste i aldersmæssig levetid, mange af gravstenene har jugendpræg, opad kirkegårdens vestlige dige, ca. midt på, ligger en gravhøj (2405:2), en enkel lav tofløjet jernlåge ind til kirkegården er sat midt på digets sydside. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Nøvling gamle kirkegård. Kirkegårdens vestlige langside måler 67 m, og dens østlige langside 64 m (retning N_S). Dens nordlige kortside er 58 m og dens sydlige kortside 55 m (Ø-V retning). I kirkegårdens SV del ligger den fredede gravhøj 2405:2 Berejseren går ud fra, at der er dispenseret for granplantagen mellem vej og kirkegård (SN 6112-0419?) (vest for høj og kirkegård). JBA. Forespørgsel: 614-0138. Tinglysning 6111-629. MLB. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Museum Midtjylland
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links