Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313025
Sted- og lokalitetsnummer
020306-661
Anlæg
Øvelsesområde, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1960 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ryvangens Øvelsesplads Ryvangens militære øvelsesplads omfatter det militære areal med øer, betonbunkere, bygningsfundamenter, brofæster og sluseanlæg. Endvidere vandtilledningskanaler med broer og vandstyr. Samt veje og alléer. Derudover omfatter beskyttelsen Pistolskydebanen, Henrettelsespladsen i Mindelunden, krigergrave og mindesten. Endvidere er jernbanetraceet med grøfter samt dele af spor og stopbom/læsserampe omfattet af beskyttelsen. Derudover er jordvolden på vest- og nordsiden af Blindeinstituttet samt fortsættelsen af denne jordvold på nord- og østsiden af Mindelunden beskyttet som fortidsminde.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links