Oversigt mod den nordøstlige del af dæmningen - fra VSV
.
Oversigt - fra NNV
.
Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313020
Sted- og lokalitetsnummer
020306-395
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Emdrup Spærredæmning er en jordbygget dæmning anlagt hen over Søborghusrenden og forsynet med et underliggende gennemløb med stemmeværk. Store dele af jordværk og stemmeværk er i dag bortgravet, Lundedalsvej, er for en del anlagt på dæmningen og Ellemosevej og en lokal sti er ført tværs igennem. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af dæmningens jordværk samt den bevarede del af det betonstøbte gennemløb med rester af stemmeværk med stemmerigel i granit.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiEmdrup Spærredæmning er en jordbygget dæmning anlagt hen over Søborghusrenden og forsynet med et underliggende gennemløb med stemmeværk. Store dele af jordværk og stemmeværk er i dag bortgravet, Lundedalsvej, er for en del anlagt på dæmningen og Ellemosevej og en lokal sti er ført tværs igennem. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af dæmningens jordværk samt den bevarede del af det betonstøbte gennemløb med rester af stemmeværk med stemmerigel i granit. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links