Befolkningsudviklingen i Asnæs 1921-2020.
.
Det centrale Asnæs, 2020. Bymidten domineres af det store bycenter mellem Storegade og Centervejen. Af byens to erhvervsområder ses det ene øst for centeret og lidt af det andet og største med kabelproduktion syd for banen. Bebyggelsen omkring kirken har bevaret sit landsbypræg. Kvarteret nord for centeret deles af parcelhuse, offentlige institutioner og en bypark. Nordre Kanalvej adskiller byen og Lammefjord.
.
Befolkning og areal i Odsherred Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Asnæs har en befolkning på 3.018 og et areal på 2,2 km2. Byen ligger 17 km nordvest for Holbæk ved en nordlig vig af Lammefjord, der blev tørlagt fra 1873. I 1970’erne blev bymidten omlagt, og indkøbscenteret opført, og byen blev udvidet nordpå op ad bakken. Herefter fulgte en stor udvidelse mod nordvest med parcel-, dobbelt- og rækkehuse, typisk opført i ensartede klynger, adskilt af friarealer. En hel del mindre servicevirksomheder ligger spredt i parcelhusområderne. Asnæs er et regionalt handels- og servicecenter, som både appellerer til kunder i nabobyerne og til brugerne af de mange sommerhuse langs Sejerø Bugt.

Asnæs Centret huser ca. 30 butikker med bl.a. dagligvarer, tøj og sko, ure og smykker, apotek og banker. I tilknytning til centeret ligger Asnæs Bibliotek og Odsherred Musikskole.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Asnæs er tidligst nævnt *1321‑23 (1370‑80) i formen Asnes. I kilden findes også formen 1370‑80 Asknæs to gange. Yngre former er fx 1466 Assnes, 1588 Asnis, og matriklen 1688 Asznis. Forleddet er substantivet, træbetegnelsen ask, og efterleddet er substantivet næs. Navnets betydning er »næsset, hvor der vokser asketræer«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer