Det centrale og sydlige Nykøbing S, 2020. Gågaden Algade er byens hoved- og handelsgade, og den flankeres af sammenbyggede toetagers huse. Anderledes stilfærdigt er der oppe ved Holtets Plads med kirken, det gamle rådhus og nogle velbevarede længehuse. I det lave terræn syd for jernbanen er bebyggelsen spredt. Øst for Gasværksvej ses lidt af det tørlagte areal.
.

Befolkning og areal i Odsherred Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).

.

Nykøbing S har en befolkning på 5.095 og et areal på 3,0 km2. Byen ligger 23 km nord for Holbæk nær Nykøbing Bugt i et varieret landskab mellem Kattegat og Isefjord, hvor Rørvighalvøen begynder. Bymidten er anlagt på en udløber af Odsherreds moræneland, som omgives af hævet Littorinahavbund. Dette flade område er forøget med en inddæmmet og tørlagt strækning lige øst for byen. Under denne tørlægning blev øen Ringholm landfast. Havnen blev bygget som øhavn uden for det lave vand syd for byen. Her er senere foretaget opfyldninger. Nord for byen slutter den hævede havbund af med klitbælte og sandstrand ud til Nyrup Bugt.

Med etableringen af jernbanen i 1899 opførtes i begyndelsen af 1900-tallet et stort antal sommerhuse men også parcelhuse, som bl.a. blev bygget langs de nordlige udfaldsveje. En vis byvækst fandt også sted efter 2. Verdenskrig, og samtidig bredte sommerhusbæltet langs Nyrup Bugt sig hastigt sydpå. De to udvidelser mødtes omkring 1990 ved omfartsvejen mod Rørvig. Her er placeret to erhvervsområder med bl.a. pladskrævende detailhandel; dagligvarer handles ved Algade. I havnen, hvor godstransport for længst var ophørt, opførtes efter årtusindskiftet lejligheder, rækkehuse og moler til husbåde. Et solvarmeanlæg ved omfartsvejen blev taget i brug i 2014.

Stednavnets betydning

Stednavnet Nykøbing er tidligst nævnt i original fra 1349 i formen Nykøpingh. En latinsk form indgår i købstadsseglets tekst *1300‑1350 (afskrift 1519) S’ville Nykopecensis In Odzhæræth. I 1401 skrives navnet Nycøping, og formen Nikøburgr findes i en kilde dateret 1524. Matriklen 1688 har formen Nykiøbings Kiøbsted. Navnet Nykøbing er sammensat af adjektivet ny og det indlånte substantiv gammeldansk kø¯ ping »handelsplads« eller evt. identisk med et tilsvarende appellativ, en *nykøbing. Navnets betydning er »den nye handelsplads«. Andetleddet Sjælland er en senere administrativ tilføjelse, der adskiller byen fra andre byer med samme navn.

Mere om stednavne i kommune

Byvåben

Nykøbing S' byvåben.

.

Nykøbing S’ våben kendes fra et seglaftryk fra 1519, men selve seglet må være noget ældre, muligvis fra 1300-tallet. Våbenets nymåne skal muligvis være talende for Nykøbing. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 9. april 1938. Det blev videreført af Nykøbing-Rørvig Kommune fra 1970. Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt mellem fire femoddede stjerner en af en tiltagende måne omsluttet femoddet stjerne, alt guld.

Trods coronarestriktioner, nedlukkede butikker og en kold januardag i 2021 er der mennesker på Nykøbing S’ største handelsgade, Algade. Den gamle købstad er Odsherred Kommunes største by. Især i sommerhalvåret præges den af de mange gæster, der bor i de omkringliggende sommerhusområder, og som besøger kommunens badestrande.

.

Befolkningsudviklingen i Nykøbing S 1787-2020.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer