Befolkningsudviklingen i Hørve 1921-2020.
.
Det centrale og nordlige Hørve, 2020. Kortet viser stationsbyen og kirkelandsbyen, begge skarpt afgrænsede af jernbanen. Hovedgaden Nørregade-Søndergade har den gennemkørende trafik og lidt handel. Ledige arealer mellem udfaldsvejene blev udnyttet, da Hørve Skole og Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter blev opført. Bygningerne i nordvest er en del af Danish Agro.
.
Befolkning og areal i Odsherred Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Hørve har en befolkning på 2.456 og et areal på 1,5 km2. Byen ligger 17 km vest for Holbæk i et intensivtdyrket landskab og omgivet på tre sider af den tørlagte Lammefjord. Hørves ældste del, området omkring kirken, er anlagt i sydkanten af en randmoræne. Den kirkeløse nabolandsby Vejleby 1 km sydligere er placeret på kanten af en anden randmoræne. Hørve voksede stærkt i 1970’erne med parcelhuskvarterer og rækkehuse. Det nyeste kvarter er fra 00’erne og ligger i sydvest. I den sydlige del af byen findes et mindre erhvervskvarter. Vallekilde Højskole ligger knap 2 km sydvest for Hørve Station.

Vallekildevej løber fra landsbyen Skippinge, gennem Vallekilde og tværs gennem Hørve. Her ses den østligste del af vejen, hvor den krydser Nørregade-Søndergade i Hørve. Det er i dette område, at byens handelsliv foregår. Bagerst i fotoet ses Hørve Station fra 1899, der betjener Odsherreds Jernbane mellem Holbæk og Nykøbing S.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Hørve er tidligst nævnt *1321‑23 (1370‑80) i formen Hwyrf. I samme kilde findes også formerne 1370‑80 Hwørf og 1370‑95 Hyørf. Yngre former er fx 1567 Hørue, 1587 Hør, og matriklen 1664 har formen Hørøe. Stednavnet er formentlig identisk med et gammeldansk substantiv *hwirf »krumning, bøjning«, som i så fald må have sigtet til et karakteristisk træk ved landskabet. Måske har navnet oprindelig været båret af det næs, som Hørve ligger på, der før inddæmningen lå ud i Lammefjord nord for Svinninge Vejle. Navnets betydning er »krumningen«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer