En grøn have samt sø og skov omkranser herregården Aunsbjerg, der ligger nordvest for Silkeborg på vejen mod Viborg. Hovedbygningen består af to fløje i vinkel: en gammel fløj, der oprindelig stammer fra renæssancen, og som er fredet på grund af det karakterfulde bindingsværk med røde mursten og de valmede tage, og en nyere grundmuret bygning, nordfløjen, tegnet af C.M. Smidt og Harald Lønborg-Jensen 1917‑18. Ved en tidligere restaurering af hovedbygningen i årene 1897‑98 af Claudius August Wiinholt og Erik Schiødte blev bindingsværket omsat, og portfløjen i nygotik opført. I dag fremstår bygningen som et velbevaret eksempel på de nationalromantiske-historicistiske arkitekturstrømninger.

Gården kendes tilbage fra 1340, hvor den menes at være i Erik Christoffersen Løvenbalks eje. I over 150 år sad denne indflydelsesrige jyske uradelsslægt på gården, som efterfølgende blev delt mellem flere ejere og slægter. I 1529 kom den i den mægtige rigshofmester Mogens Gøyes besiddelse, hvorefter den overgik til sønnen Christoffer Gøye. I hans tid var der mejeri på gården, ligesom der var fårehold og endda kalkuner.

I 1752 endte Aunsbjerg hos Steen Steensen Blicher, der senere blev adlet de Steensen, og som var grandonkel til forfatteren St.St. Blicher, som besøgte gården i sin barndom. Steensen Blicher tog ivrigt fat på at optimere bedriften med forbedringer af både jord, enge, skov og forhold for kreaturer efter tidens metoder. I 1793 trak han sig dog tilbage og solgte gården, der efterfølgende blev udstykket i parceller.

I dag driver Holger N. Preetzmann landbrug, skovbrug, jagt og boligudlejning på Aunsbjerg. Han er tredje generation af sin slægt på gården.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder