østlige indgang foran østligste rum med jernkarme
.
østligste indgang
.
vestligste rum set indefra øst mod vest
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390560
Sted- og lokalitetsnummer
210107-137
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Halvbatteri 2. Zug, del af Batteri Østre Gasse (Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og nedgravet i jorden. Halvbatteriet er 23,6 x 5,0 x 3,5 m og orienteret øst-vest. Synlig er facadepartiet mod syd. Fra facadepartiet fører to 1,1 m brede indgange ind til et vestligt rum 5,0 x 3,0 x 2,2 m. Den vestligste indgang er tilmuret, hvori der er sat et vindue. Derudover fører to 1,1 m brede indgange fra facadepartiet ind til et østligt rum 5,0 x 2,7 x 2,2 m. Ved indgangene til de to rum er rester af jernkarme og dørhængsler. En moderne havemur er fastgjort til halvbatteriets facade med to røde jernstænger. Muren med vindue er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. Østergasse batteriet. Et velbevaret 1. verdenskrigs anlæg fra Sikringsstilling Nord. Anlægget er opført i beton og nedgravet i terrænet og dækket med jord. Det er orienteret øst-vest og kun hele frontpartiet er frit lagt. Anlægget måler udvendigt i alt 23,60 meter med en ca. bredde på 10 meter og en højde på 3,5 meter. Det består indvendigt af to større rum med hver to indgange. Det vestligste rum er 5 meter langt, 3 meter bredt og 2,20 meter højt. Indgangene er ca. 1,10 meter brede og den vestligste indgang er tilmuret med mursten, og der er isat lille vindue. Det østligste rum er indvendigt 5 meter langt og 2,70 meter bredt og 2,20 meter højt. Ved indgangene til rummene ses rester af jernkarme og dørhængsler. Anlægget ligger i udkanten af en mark og grænser op til privat have. Det er bevokset med træer og buske. Ifølge Mogens Scott Hansens notater: er anlægget det bevarede venstre halvbatteri af et oprindeligt kraftigt batteri bestykket med 4 stk. 15 cm kanoner. Det østre halvbatteri er ikke bevaret. Anlægget er opmålt i 1922 af premierløjtnant F. Heiberg Jürgensen (nr. 70 afsnit 7, samt beretning 1-2 1922 bilag 10, afsnit 7). Anlægget beskrives som ammunitions eller opholdsrum. Opmålingerne fra 1922 viser, at anlæggets bagside, som er tildækket med jord, har afrundede hjørner.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links