vægniche i vestlige rum
.
jerndør indtil østligste rum
.
det østlige rum indvendig set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400516
Sted- og lokalitetsnummer
210303-89
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dobbelt ammunitionsmagasin, del af Batteri Drengsted (Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og er ikke jorddækket. Anlæggets sydside består af en 22,0 m lang og 3,8 m høj facade af beton. På nordsiden af denne findes de to magasiner, der hver især er 8,0 m lange og 5,0 m brede. Hvert af de to magasiner består af et 3,2 x 3,0 x 2,3 m stort rum. Der er to 0,8 m brede døråbninger i sydfacaden – et til hvert magasin. I indgangen til det østligste rum er der en jerndør. I facademuren foran det østligste rum findes tillige en ca. 0,5 x 0,5 m stor åbning med en jernluge. Facaden foran det vestligste rum er delvis bortsprængt. Bagsiden af anlæggets to magasinrum har affasede og afrundede hjørner. I hvert af magasinrummene er der i loftet et periskophul.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. Drengstedbatteriet , et velbevaret 1. verdenskrigs anlæg fra Sikringsstilling Nord. Anlægget er opført i beton og er ikke tildækket med jord. Anlægget er orienteret omtrentlig øst-vest med front mod syd. Udvendig er anlægget 22,25 meter langt og 5 meter bredt på det bredeste sted og 3,80 meter højt. Anlægget er opført med to rum med hver sin 0,8 meter brede indgang. Facaden til det vestligste rum er bortsprængt. Begge rum er 3,20 meter brede, 3,00 meter lange og 2,30 meter høje. I begge rum ses i loftet to cirkulære periskophuller. I facademuren foran det østligste rum findes en ca. 0,5 x0,5 meter stor åbning med bevaret jernluge. Indgangen til det østligste rum har bevaret jerndør. Bagsiden af anlægget har affasede og afrundede hjørner. Anlægget ligger i udkanten af dyrket mark. Ifølge Mogens Scott Hansen skulle Drengstedbatteriet have været et 24 cm batteri, men bygningerne blev efter sigende standset af en general, der mente placeringen var helt umulig. Herefter skulle batteriet færdigbygges som svært flakbatteri, men dette nåede man ikke at blive færdig med. Anlægget er opmålt i 1922 af premierløjtnant F. Heiberg Jürgensen (nr. 75 afsnit 7, samt beretning 1-2 1922 bilag 11, afsnit 7). Anlægget beskrives som dobbelt ammunitionsrum.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links