Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030123
Sted- og lokalitetsnummer
020302-103
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1888 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bernstorff Batteri. Batteriet blev opført som et åbent jordanlæg til fire 9 cm kanoner og havde et nedgravet betonammunitionsmagasin. Batteriet er delvis sløjfet og den resterende del af jordværket er senere fjernet. Kun ammunitionsmagasinet er bevaret. Ammunitionsmagasinet ved Bernstorff Batteri er et underjordisk, betonstøbt anlæg med dobbelt væg. Det beskyttede anlæg omfatter ammunitionsmagasinet med trappeskakt. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiBernstorff Batteri blev opført som et åbent jordanlæg til fire 9 cm kanoner og havde et nedgravet betonammunitionsmagasin. Batteriet blev delvis sløjfet ved anlæggelsen af Smakkegårdsvej i 1920-erne. Den resterende del af jordværket er senere fjernet. Kun ammunitionsmagasinet er bevaret. Ammunitionsmagasinet ved Bernstorff Batteri er et underjordisk, betonstøbt anlæg med dobbelt væg. Det beskyttede anlæg omfatter ammunitionsmagasinet med trappeskakt. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links